Työoikeus

Työoikeus

Yrityksen työoikeudelliset asiat hoituvat kauttamme nopeasti ja asiantuntevasti.

Meiltä yritys saa avun ja tuen päivittäiseen työoikeuteen ja työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa avustamme työsuhteisiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa.

Avustamme mm.
– työsopimusten laatiminen työntekijöille, mutta myös johdolle ja yrityksen avainhenkilöille
– kilpailukieltosopimukset ja salassapito
– liikesalaisuudet ja niiden turvaaminen
– vuosiloma ja työaika
– lomauttaminen
– työsopimuksen päättäminen ja yhteistoimintamenettelyt
– työsuhteet yritysjärjestelyissä