Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus)

Oletko koskaan miettinyt, kuka tekee päätökset puolestasi, kun et itse enää pysty? Puoliso, lapset? Heillä ei ole automaattista oikeutta käyttää virallista päätösvaltaa sinun asioissasi. Edunvalvontavaltakirja eli edunvalvontavaltuutus on ratkaisu tähän ongelmaan.

Voit tilata edunvalvontavaltakirja TÄSTÄ hintaan 35 euroa (sis. alv). Asiakirjan laatii varatuomari ilmoittamiesi tietojen perusteella ja saat asiakirjan sähköpostiisi nopealla aikataululla.

Tehdään etukäteen pahan päivän varalle

Edunvalvontavaltakirjalla eli edunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa haluamasi henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa kykysi hoitaa asioitasi on heikentynyt esimerkiksi sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Valtuutus annetaan etukäteen tulevaisuuden varalle. Valtuutuksen antajan tulee olla valtakirjan tekohetkellä vähintään 18-vuotias sekä hänen tulee ymmärtää antamansa valtakirjan merkitys

Valtuutuksen voi antaa
1) Yksittäistä asiaa varten
2) Taloudellisia asioita varten
3) Henkilökohtaisia asioita varten (esimerkiksi hoito)
Valtuutukseen voidaan liittää myös hoitotahto.

Valtuutus olisi jokaisen hyvä laatia ajoissa, sillä sairastuttuasi tai oltuasi esimerkiksi onnettomuudessa tai menetettyäsi muuten toimintakykysi, on jo liian myöhäistä, mikäli et enää pysty ymmärtämään valtuutuksen merkitystä.

Yksilöllistä edunvalvontaa

Edunvalvontavaltuutuksella vaikutat siihen, kuka asioitasi hoitaa. Yleensä hän on joku läheinen, johon luotat. Ilman valtakirjaa saatat päätyä yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi, jossa jokaisella yleisellä edunvalvojalla on niin paljon asiakkaita, että yksilön palvelu on käytännössä mahdotonta.

Valtuutuksen sisältö

Valtakirjaan tulee merkitä ne asiat, joihin valtuutetulla on oikeus ryhtyä valtuuttajan puolesta hänen edustajanaan. Valtuutus voi koskea joko omaisuuden hoitoa tai valtuuttajan hoitoa ja muita henkilökohtaisia asioita. Valtuutus voi koskea myös vain yhtä tiettyä nimettyä asiaa.

Kun valtuutus on myöhemmin vahvistettu maistraatissa, valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa valtuutuksen ja lainsäädännön rajoissa. Valtuutetun tulee luonnollisesti toimia päämiehensä parhaaksi.

On kuitenkin syytä muistaa, että valtuutettu ei voi tehdä valtuuttajan puolesta korostetun henkilökohtaisia toimia. Siten esimerkiksi testamentin laatiminen valtuuttajan puolesta ei ole mahdollista.

Valtuutettu ei myöskään saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta, paitsi jos valtuutuksessa on määrätty että tietyissä tilanteissa annetaan lahjoja päämiehen puolesta. Yleensä kysymykseen tulevat tavanomaiset merkkipäivälahjat.

Silloin, kun valtuuttaja kykenee ymmärtämään asian, valtuutetun tulee kuulla häntä ennen tärkeiden päätösten tekemistä.

Valtuutettu, varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu

Edunvalvontavaltakirja edellyttää aina vähintään valtuutetun nimeämistä. Valtuutettuja voi olla useita ja heidän toimivaltansa voi olla rinnakkaista tai yhteistä. Valtuutetut voidaan myös valtuuttaa eri tehtäviä varten, siten toinen valtuutettu voidaan valtuuttaa hoitamaan taloudellisia asioita ja toinen henkilökohtaisia asioita.

Siltä varalta, että valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai tulee pysyvästi kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä, valtakirjalla voidaan nimetä toissijainen valtuutettu tai valtuutettuja.

Varavaltuutettu puolestaan voidaan nimetä siltä varalta, että valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtävää esimerkiksi esteellisyyden vuoksi.

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen

Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti. Siitä on käytävä ilmi valtuuttaja ja valtuutettu sekä mahdollinen toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu, valtuuttamistarkoitus, asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan.

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen edellyttää kahta esteetöntä todistajaa.

Saat tästä tilattua edunvalvontavaltakirjan suoraan sähköpostiisi hintaan 35 euroa. Katso lisää, täytä tiedot ja tilaa!

Todistajat

Pätevä edunvalvontavaltakirja edellyttää kahta esteetöntä todistajaa. Todistaja ei saa olla valtuuttajan tai valtuutetun sukulainen, puoliso tai sukulaisen puoliso tai muuten läheinen henkilö. Todistajan tulee lisäksi olla täysivaltainen.

Valtuuttajan allekirjoitettava valtakirja kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Todistajat todistavat valtakirjan allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltakirja, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä tarkemmin.

Valtuutuksen voimaan tuleminen ja voimassaolo

Valtuutus on tehty, kun valtakirja on luovutettu valtuutetun haltuun tai siitä on ilmoitettu valtuutetulle. Valtuutus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun valtuuttajan kotipaikkakunnan maistraatti on vahvistanut sen.

Vahvistaminen voi tapahtua vasta, kun valtuuttaja on menettänyt kykynsä hoitaa asioitaan. Siten valtuutettu toimittaa maistraattiin edunvalvontavaltakirja alkuperäisenä sekä lääkärintodistuksen, ettei valtuuttaja enää kykene hoitamaan asioitaan itse.

Ennen maistraatin tekemää vahvistamista valtuutettu ei siten voi toimia valtuuttajan puolesta. Mikäli valtuuttaja kuolee ennen kuin valtuutusta tarvitaan tai vahvistaminen on tapahtunut, valtuutus raukeaa.

Valtakirjan muuttaminen ja peruuttaminen

Edunvalvontavaltakirjan voi peruuttaa tai sitä voi myöhemmin muuttaa. Peruutus tai muutos on kuitenkin tehtävä ennen, kuin valtuuttajan on menettänyt kykynsä ymmärtää uuden valtuutuksen tai peruutuksen merkitys.

Peruutus tehdään ottamalla valtakirja takaisin (jos se on annettu valtuutetulle), hävittämällä se tai tekemällä uusi valtakirja. 

Muista, että edunvalvontavaltakirja ei korvaa testamenttia!

Voit tilata edunvalvontavaltakirja TÄSTÄ hintaan 35 euroa (sis. alv). Asiakirjan laatii varatuomari ilmoittamiesi tietojen perusteella ja saat asiakirjan sähköpostiisi nopealla aikataululla.

Lataa itsellesi maksuton muokattava edunvalvontavaltakirjan malliasiakirja TÄSTÄ.

Mika Heinonen
Varatuomari