Lakipalvelut yksityisille

Lakipalvelut yksityisille

Tarjoamme kattavasti palveluja yksityisille erityisesti
perhevarallisuusoikeuden ja jäämistöoikeuden alalla
sekä sopimusoikeudessa.

Edunvalvontavaltakirja

Perhevarallisuusoikeus

Lahjakirjat

Perintö ja jäämistö

Työoikeus

Sopimusoikeus

Lakikoulu-videot

Osa I, Ositus ja tasinko 1:

Puolisoiden kaikki omaisuus on avio-oikeuden alaista

Osa II, Ositus ja tasinko 2:

Osa puolisoiden omaisuudesta on avio-oikeuden ulkopuolista