Keskinäinen testamentti verkossa – 91 euroa

Keskinäisen testamentin tilaaminen

Tällä lomakkeella tilaatte varatuomarin laatiman tahtonne mukaisen Suomen lain vaatimukset täyttävän määrämuotoisen keskinäisen testamentin. Testamentin hinta on 91,00 € (sis. mahdollisen arvonlisäveron) ja sen voi tilata alla olevan tilauslomakkeen avulla.

Jos tarvitset henkilökohtaiset testamentin, voit tilata sen tästä hintaan 87 euroa.

Tilauksen jälkeen varatuomari laatii ilmoittamienne tietojen perusteella keskinäisen testamentin ja toimittaa sen ilmoittamaanne sähköpostiinne. Lähtökohta on, että hankitte itse testamentin todistajat. Testamentin mukana seuraa ohjeistus testamentin todistajista.

Valitettavasti Korona-aikana toimimme ainoastaan verkon välityksellä emmekä siten voi toimia testamentin todistajina.

Täyttäkää alla oleva tilauslomake, hyväksykää tilaus- ja toimitusehdot sekä ilmoittakaa, haluatteko varata oikeuden peruuttaa tilaus kuluttajasuojalain mukaisesti. Asiakirjatilaus maksetaan laskulla, joka toimitetaan valmiin testamentin mukana. Laskussa on maksuehto 7 vrk ja laskutuslisä 10,00 euroa.

Tilauskaavakkeen lähettämisen jälkeen varatuomari laatii keskinäisen testamentin ilmoittamienne tietojen perusteella tahtonne mukaiseksi ja testamentti lähetetään teille. Varmistakaa siis, että myös sähköpostiosoitteenne on kirjoitettu oikein.

TILAUS: KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Tähdellä merkityt ovat pakollisia tietoja.

Keskinäisen testamentin laatimiseen tarvittavat tiedot:

Ilmoita koko nimi (myös mahdolliset toiset nimet).
Ilmoita koko nimi (myös mahdolliset toiset nimet).
Esimerkiksi: aviopuolisoita, sisaruksia jne.

Yksinkertaisuuden vuoksi lomakkeella käytetään testamentin tekijöistä pääasiassa termiä puoliso. Mikäli testamentin tekijät eivät ole puolisoita toisilleen, huomioidaan tämä valmiissa asiakirjassa.
Huomioitavaa! Perintökaaren mukaan rintaperillisellä (perinnönjättäjän lapsella ja lapsen jälkeläisillä) on oikeus lakiosaansa. Lakiosa on puolet siitä, mitä hän saisi ilman testamenttia. Esimerkiksi 100 000 euron jäämistöstä rintaperillisen lakiosa on 25 000 euroa, kun rintaperillisiä on kaksi. Kahden lapsen lakiosa on jäämistöstä yhteensä siten 50 000 euroa, joten testamentilla voidaan määrätä lakiosaa loukkaamatta 50 000 euron jäämistöosuudesta.

Testamentti voidaan laatia siten, että lakiosat jätetään huomioimatta. Tällaisessa tilanteessa rintaperillisen vaatiessa lakiosaansa, testamentti on tehoton siltä osin, kun se loukkaa hänen lakiosaansa. Jokainen rintaperillinen voi itsenäisesti päättää, tahtooko hän vaatia lakiosaansa perittävän jälkeen, jos testamenttimääräys loukkaa sitä. Katso lisätietoa testamentista ja lakiosasta www.carengius.fi.
Voitte myös määrittää, että jonkin testamentinsaajan kohdalla puolison avio-oikeus on suljettu pois ja toisilla ei. Kirjatkaa tästä tieto lopussa olevaan vapaatekstiruutuun.
Toimeenpanijamääräys aiheuttaa jäämistön pesänselvityksen kustannusten kasvua.
Nimi, yhteystiedot, arvo tai ammatti.
Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika. Testamentin todistamiseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa.
Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika. Testamentin todistamiseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa.
Täytetään tarvittaessa.
Valitsemalla tämän lisätilauksen saat testamentin mukana tiedoksiantoasiakirjan, jolla testamentti aikanaan voidaan antaa tiedoksi perillisille. Tiedoksiantoasiakirjan mukana seuraa ohjeistus asiakirjan käyttämisestä.
Yleiset ja erityiset ehdot löytyvät alla olevista linkeistä.

Ehdot:
1. Erityiset tilaus- ja toimitusehdot, sähköisesti toimitettavat asiakirjat
2. Yleiset ehdot