Irtaimen lahjakirja kahdelta antajalta 2 – 4 saajalle – 52 euroa.

Lahjakirjan tilaaminen

Tällä lomakkeella tilaatte varatuomarin laatiman tahtonne mukaisen Suomen lain vaatimukset täyttävän lahjakirjan irtaimelle omaisuudelle ja esineelle. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi esineet, koneet ja laitteet, ajoneuvot, veneet, osakkeet (myös asunto-osakeyhtiön osakkeet) sekä raha. Tämä irtaimen lahjakirja soveltuu tilanteeseen, jossa kaksi lahjoittajaa antaa yhteisen lahjan 2 – 4 saajalle. Esineitä voi olla useita tai eri lajisia. Lahjakirjan hinta on 52,00 € (sis. arvonlisäveron) ja sen voi tilata alla olevan tilauslomakkeen avulla.

Jos lahjan antajia tai saajia on vain yksi tai kysymys on kiinteistöstä, tulee valita sopiva asiakirja TÄSTÄ.

Tilauksen jälkeen varatuomari laatii ilmoittamienne tietojen perusteella lahjakirjan ja toimittaa sen ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Lähtökohta on, että hankitte itse lahjakirjalle todistajat. Asiakirjan mukana seuraa ohjeistus todistajista ja todistamisesta. Vaikka lahjakirjan todistaminen ei ole kaikissa tilanteissa pakollista, suosittelemme vahvasti, että lahjakirjaan hankintaan esteettömät todistajat.

Valitettavasti Korona-aikana toimimme ainoastaan verkon välityksellä emmekä siten voi toimia lahjakirjan todistajina.

Voitte myös valita lahjakirjaan seuraavat ehdot:

1) Lahjan saajan avio-oikeuden poissulkeva ehto. Määräyksen antamalla varmistatte, että lahjan saajan nykyisellä tai tulevalla aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta lahjoitettuun omaisuuteen. Määräys on hyvin tavanomainen lahjakirjoissa. Vastaavia määräyksiä käytetään yleisesti myös testamenteissa.

2) Käyttöoikeusehto. Määräyksellä annatte omaisuuden käyttöoikeuden itselle tai muulle nimetylle henkilölle (muu kuin lahjan saaja) elinajaksi tai määräajaksi, vaikka omaisuuden omistusoikeus lahjoitetaankin jollekulle toiselle. Tällä määräyksellä voitte pidättää käyttöoikeuden siis myös itsellänne tai esimerkiksi puolisollanne. Määräys vaikuttaa lahjan saajan verotukseen sitä vähentävästi (jos lahjasta joudutaan maksamaan lahjaveroa).

3) Voitte määrätä, että lahjaa on pidettävä saajansa ennakkoperintönä tai että lahjaa ei ole pidettävä saajansa ennakkoperintönä. Valinnasta riippuen lahjoitus voi vaikuttaa teidän jälkeenne tehtävään perinnönjakoon erityisesti silloin, jos lahjan saaja on rintaperillisenne.

HUOMAATHAN, ETTÄ LAHJAN ANTAMINEN VOI AIHEUTTAA VEROSEURAAMUKSIA LAHJAN SAAJALLE!
Lahjaverovelvollisuus syntyy lahjan saajalle yleensä, jos lahjoitetun omaisuuden arvo on saajalleen vähintään 5000 euroa tai mikäli kolmen vuoden aikana lahjoitettujen omaisuuserien arvo on yhteensä vähintään 5000 euroa. Arvon kertymää arvioidaan antaja- ja saajakohtaisesti.

Tilaaminen

Täyttäkää alla oleva tilauslomake, hyväksykää tilaus- ja toimitusehdot sekä ilmoittakaa, haluatteko varata oikeuden peruuttaa tilaus kuluttajasuojalain mukaisesti. Asiakirjatilaus maksetaan laskulla, joka toimitetaan valmiin asiakirjan mukana. Laskussa on maksuehto 7 vrk ja laskutus-ja toimitusmaksu on 10,00 euroa. Ei muita kuluja.

Tilauskaavakkeen lähettämisen jälkeen varatuomari laatii lahjakirjan ilmoittamienne tietojen perusteella tahtonne mukaiseksi ja asiakirja lähetetään teille. Varmistakaa siis, että myös sähköpostiosoitteenne on kirjoitettu oikein.

Tämän lahjakirjan laatimiseen tarvittavat tiedot:

Jos haluat asiakirjan toimitettavan paperilla tavanomaisella postilla. Kirjoita sitä koskeva huomautus lopun lisätietokenttään. Muussa tapauksessa asiakirja toimitetaan sähköpostin liitteenä.
Kirjoita tähän kenttään mahdollisimman tarkasti mitä omaisuutta lahjoitetaan. Jos kysymys on rekisteröidystä omaisuudesta (esim. auto, vene, moottoripyörä tms.) kirjoita myös rekisteritunnus.
Jatka tähän tarvittaessa.
OHJE: Valitse toinen vaihtoehdoista.
OHJE: Valitse joku vaihtoehdoista.
OHJE: Valitse joku vaihtoehdoista.
Kirjoita tähän kenttään mahdollisimman tarkasti: 1) kuka tai ketkä henkilöt saavat käyttöoikeuden (nimi, syntymäaika) 2) käyttöoikeuden kesto: onko käyttöoikeus saajansa elinaikainen vai määräaikainen (tiettyyn päivään asti) 3) jos tällä lahjakirjalla on lahjoitettu useita omaisuuseriä tai esineitä, yksilöi omaisuus ja käyttöoikeuden saaja (eli kuka henkilö saa minkäkin omaisuuden ja miksi ajaksi).
Kirjoita tähän päivämäärä tai muuten määräytyvä ajankohta.
Jos lahjoitettava omaisuus on huoneiston osakkeita tai muita oikeuksia sekä jos huoneistoa käytetään tällä hetkellä puolisoiden yhteisenä kotina, puolison tulee antaa suostumus lahjoitukseen. Jos tällaisesta tilanteesta on kysymys, kirjoita tähän kohtaan puolison nimi. Suostumus on annettava, vaikka puoliso ei omistaisi huoneistoa osaksikaan, sillä kysymys on avioliittolain mukaisesta vallintarajoituksesta. Jos nämä ehdot eivät täyty, suostumusta ei tarvita eikä tätä kohtaa tarvitse täyttää.
OHJE: Suosittelemme tätä määräystä puhtaasti kotimaisissa tilanteissa. Poista merkintä, jos et halua näin määrättävän.
OHJE: Lahjakirjan muotovaatimuksena on, että kaksi esteetöntä henkilöä toimii todistajana, kun kyse on esimerkiksi rekisteröitävästä omaisuudesta. SUOSITTELEMME, että todistajia käytetään aina. Tämä takaa asiakirjan luotettavuuden myöhemmässä tarkastelussa.
Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika, yhteystiedot.

Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika, yhteystiedot.
Täytetään tarvittaessa.
Ehdot alla olevissa linkeissä.

Ehdot:
1. Erityiset tilaus- ja toimitusehdot, sähköisesti toimitettavat asiakirjat
2. Yleiset ehdot