Etämyynnin ennakkotiedot

Carengius Oy:n tarjoamien palveluiden ja tuotteiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille

1. Palveluntarjoaja
Carengius Oy (”Carengius”)
PL 23, 37501 Lempäälä Puh. 050 5383731
E-mail: office@carengius.fi
www.carengius.fi

Carengius Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnuksemme on 2732639-3 ja arvonlisäverotunnisteemme on FI2732639-3.

2. Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo
Carengiuksen kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto tai ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Carengius on vahvistanut toimeksiannon tai tilauksen.

Halutessaan perua toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä Carengiukselle käyttäen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen tai tilauksen valmistaminen aloitetaan vasta edellä mainitun peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse, tilauksen yhteydessä tai muutoin todisteellisesti Carengiusta aloittamaan tehtävän jo aiemmin. Mikäli asiakas on pyytänyt Carengiusta aloittamaan toimeksiannon hoitamisen tai tilauksen valmistamisen, asiakkaalla on velvollisuus maksaa Carengiukselle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä. Verkkoasiakirjoista asiakkaalla on velvollisuus maksaa sovittu kauppahinta. Peruuttamisoikeutta ei enää ole, jos Carengius on hoitamaan toimeksiannon tai tilauksen jo kokonaan.

Kun sekä asiakas että Carengius ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon tai tilauksen mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde tai tilaussuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on myös milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta. Asiakkaalla on tällöin velvollisuus suorittaa Carengiukselle ajankohtaan mennessä suoritettujen toimenpiteiden mukainen palkkio.

Carengius Oy:n toimeksiannon tai tilauksen peruuttamislomake kuluttajille (tulostettava).
Lataa tästä.

Voit myös peruuttaa tilauksen tai toimeksiannon verkkolomakkeella.