Osakassopimuksen 10 tärkeää kohtaa

Onko osakassopimus ajankohtainen? Tässä sinulle muistilista kymmenestä keskeisestä kohdasta osakassopimuksessa huomioitavaksi:

Vinkit

A Myös yhtiö sopimusosapuoleksi

B Sopimusosapuolten (osakkaiden) velvollisuudet toimia yhtiön hyväksi

C Miten yhtiön hallinto järjestetään

D Kuka tekee päätökset

E IPR-asioiden huomioiminen

F Osakkeista luopuminen, ehdot ja hinta

G Osakkeen arvon määritys

H Osakassopimuksen voimassaoloaika

I Seuraus sopimuksenvastaisesta toiminnasta

J Jos kuitenkin tulee erimielisyyksiä, miten ne ratkotaan ja minkä lain mukaan.

Osakassopimus on ennen kaikkea tekninen instrumentti. Sillä tulisi huomioida osakkaiden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Edellä mainitut huomiot eivät ole tärkeysjärjestyksessä eivätkä ne suinkaan ole ainoita asioita, joita osakassopimuksessa tulisi huomioida. Mikäli osakassopimus on ajankohtainen, kehotan kuitenkin vakavasti harkitsemaan näiden mukaan ottamista .

Osakassopimus on aina yksilöllinen, olosuhteet, osapuolten tahto ja sopimuksen tarkoitus määrittävät sopimuksen sisällön. Vanhoista osakassopimuksista tai erilaisista malleista voi toki aina ottaa mallia, mutta on hyvä muistaa operointi valmiiden pohjien kanssa.  Mikä toimii toisaalla ei välttämättä toimi tässä. Siksi sopimusmalleja ei tulisi koskaan käyttää sellaisenaan muuttamalla vain nimiä ja päiväystä. Jokaisen mukaan otettavan sopimusehdon soveltuvuus tarkoitukseen on punnittava, sillä muutoin saattaa helposti tulla sovittua jotain, mitä ei oikeasti ollut tarkoituskaan. Väärän sisältöinen osakassopimus tulee takuuvarmasti kalliiksi jokaiselle osapuolelle.

Toivottavasti näistä oli apua sinulle. Mikäli jokin asia jäi vielä vaivaamaan, autan mielelläni osakassopimuksesi laadinnassa. Laita minulle sähköpostia mika.t.heinonen@carengius.fi, niin kerron lisää.

Mika Heinonen

Specialist Legal Counsel