Avioehto verkossa – Avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehto 35 euroa

Avioliittolain mukaan aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, eli avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enemmän omistava puoliso joutuu maksamaan omaisuudestaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Tästä voit lukea lisää avio-oikeudesta ja avioehdosta. Avioehtosopimus muuttaa pääsäännön.

Avioehdolla puolisot voivat sopia, että avioliiton päättyessä heidän omaisuutensa jaetaan muulla tavalla kuin avioliittolain pääsäännön mukaisesti puoliksi.

Tämän sivun lomakkeella tilaatte teille henkilökohtaisesti soveltuvan varatuomarin laatiman Suomen lain vaatimukset täyttävän määrämuotoisen avioehdon, joka sulkee molempien puolisoiden kaiken omaisuuden toisen puolison avio-oikeuden ulkopuolelle.

Jos haluat yksipuolisen avioehdon (vain toista puolisoa koskeva), siirry tänne.
Jos haluat osittaisen avioehdon (vain osaa omaisuutta koskeva), siirry tänne.

Tämän sivun lomakkeella tilaatte täysin poissulkevan avioehdon. Se sulkee molempien puolisoiden kaiken omaisuuden toisen puolison avio-oikeuden ulkopuolelle. Asiakirjan hinta on ainoastaan 35,00 euroa ja sen voi tilata alla olevan tilauslomakkeen avulla. Tullakseen voimaan avioehto on myös rekisteröitävä digi- ja väestotietovirastossa (DVV), joka perii rekisteröinnistä maksun (65 euroa vuonna 2022). DVV:n maksu ei sisälly asiakirjan hintaan.

Täytä vain alla kysytyt tiedot ja paina Lähetä tiedot-nappia.

Tilauksesi jälkeen varatuomari laatii ilmoittamiesi tietojen ja tahdon mukaisilla tiedoilla avioehtosopimuksen ja valmis asiakirja toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lähtökohta on, että hankitte itse todistajat avioehtosopimukselle. Valmiin asiakirjan mukana seuraa ohjeistus avioehtosopimuksen todistamisesta sekä todistajista. Todistajia tarvitaan kaksi ja heidän on oltava esteettömiä.

Korona-aikana toimimme ainoastaan verkon välityksellä emmekä siten valitettavasti voi toimia testamentin todistajina.

Täytä alla oleva tilauslomake, hyväksy tilaus- ja toimitusehdot sekä ilmoitta halatko varata oikeuden peruuttaa tilaus kuluttajasuojalain mukaisesti. Asiakirjan maksu tapahtuu laskulla, joka toimitetaan valmiin asiakirjan mukana. Laskussa on maksuehto 7 vrk ja laskutuslisä 10,00 euroa.

Tilauskaavakkeen lähettämisen jälkeen varatuomari laatii tahtonne ja ilmoittamienne tietojen ja tarpeidenne mukaisen avioehtoasiakirjan, joka lähetetään teille sähköpostilla. Varmistakaa siis, että myös sähköpostiosoitteenne on kirjoitettu oikein.

Tästä voit lukea lisää avio-oikeudesta ja avioehdosta.

Tähdellä merkityt ovat pakollisia tietoja.

Avio-oikeuden täysin poissulkevan avioehdon laatimiseen tarvittavat tiedot:

Ilmoita koko nimi (myös mahdolliset toiset nimet).
Ilmoita koko nimi (myös mahdolliset toiset nimet).
OHJE:

Mikäli vihkiminen ei ole vielä tapahtunut, kirjaa tuleva päivämäärä.
OHJE:

Valitse haluamasi määräykset. Voitte valita vain yhden tai halutessanne vaikka kaikki kolme.
Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika.

Avioehdon ehdottomana muotovaatimuksena on, että kaksi esteetöntä todistajaa todistaa avioehdon.
Nimi, ammatti, kotikunta, syntymäaika.

Avioehdon ehdottomana muotovaatimuksena on, että kaksi esteetöntä todistajaa todistaa avioehdon.
Täytetään tarvittaessa.
Ehdot alla olevissa linkeissä.

Ehdot:
1. Erityiset tilaus- ja toimitusehdot, sähköisesti toimitettavat asiakirjat.
2. Yleiset ehdot.