Testamenttityypit

Testamentteja voidaan jaotella eri tavoin, yleisimmät testamenttityypit on käsitelty tässä artikkelissa. Testamentissa voi olla useita osia ja hyvin erilaisia määräyksiä. Testamentilla määräät, miten jäämistösi jaetaan kuolemasi jälkeen tai kuka saa oikeuden käyttää omaisuuttasi. Testamentissa voit antaa paitsi omaisuuttasi koskevia määräyksiä, myös muita määräyksiä, esimerkiksi viimeiseen leposijaasi liittyen.

Yleisimmät testamenttityypit

YLEISTESTAMENTTI, jolla voit määrätä koko omaisuutesi tai tietyn osan siitä yhdelle tai useammalle henkilölle. Usein saajina tällaisissa testamenteissa ovat lapset. Yleistestamentin saajasta tulee myös kuolinpesän osakas. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on mukana päättämässä esimerkiksi siitä, miten pesä ja sen irtaimisto jaetaan perillisten kesken.

ERITYISTESTAMENTTI, jolla voit määrätä jollekin henkilölle tai yhteisölle tietyn esineen tai rahamäärän. Erityistestamenttia kutsutaan legaatiksi. Legaatin antaminen voi ehkäistä riitoja esimerkiksi uusperheissä. Myös puolison tulevaisuuden voi turvata määräämällä hänelle legaatilla tietyn summan rahaa, sillä puoliso ei automaattisesti koskaan peri, jos perinnönjättäjällä on omia lapsia. Legaatin saaja ei osallistu pesän asioista päättämiseen, koska hänestä ei tule kuolinpesän osakasta.

Tilaa varatuomarin sinulle laatima yksilöllinen testamentti hintaan 87 euroa! Tästä painikkeesta

OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI antaa saajalleen omaisuuteesi rajoittamattoman omistuksen ja määräysvallan. Omistusoikeustestamentti voi olla myös RAJOITETTU, mikä tarkoittaa sitä, että testamentissa on määrätty, kenelle omaisuus menee ensin ja kenelle sen jälkeen. Esimerkiksi kesämökki voidaan määrätä ensin aviopuolisolle mutta tämän kuoltua lapsille. Rajoitetun omistusoikeustestamentin saaja ei voi määrätä saannostaan omassa testamentissaan.

HALLINTAOIKEUS- ELI KÄYTTÖOIKEUSTESTAMENTTI, jolla voit määrätä omaisuuden samanaikaisesti yhden tahon hallintaan määräajaksi tai saajan elinajaksi, mutta toisen tahon omistukseen. Hallintaoikeustestamentilla voidaan antaa esimerkiksi elinikäinen käyttöoikeus kesämökkiin ja samalla määrätä, että mökin omistusoikeus menee jollekin toiselle.
Käyttöoikeustestamentin avulla voi säästää perintöveroissa, sillä käyttöoikeudesta ei koidu perintöveroa.

KESKINÄINEN TESTAMENTTI laaditaan yleensä kahden ihmisen välille siten, että kaksi henkilöä antaa viimeisen tahtonsa toistensa hyväksi samalla asiakirjalla. Keskinäisiä testamentteja tekevät tyypillisesti puolisot, jotka haluavat turvata toinen toisensa tulevaisuuden.

On kuitenkin syytä muistaa, että tyypin mukainen lajittelu helpottaa ainoastaan erilaisten testamenttien systematisointia. Lajittelulla ei sinänsä ole vaikutusta esimerkiksi testamentin pätevyyteen tai laadintaan. Keskeistä on, että testamentissa tulee ilmaistuksi testamentin laatijan oma tahto.

Mika Heinonen
Varatuomari

Lue lisää:
Jäämistöoikeus
Lakimääräinen perimysjärjestys

Tilaa testamentti
Omistusoikeustestamentti