Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti on erinomainen perintösuunnittelun väline. Keskinäinen testamentti on vähintään kahden testamentin yhdistelmä, joka laaditaan yhdelle asiakirjalle. Yleensä sen laativat puolisot, mutta ketkä tahansa kaksi henkilöä, esimerkiksi sisarukset, voivat laatia keskinäisen testamentin toistensa hyväksi. Keskinäisellä testamentilla sen laatijat testamenttaavat omaisuutensa toisilleen.

Muotovaatimukset

Keskinäinen testamentti edellyttää samoja muotovaatimuksia kuin tavallinenkin testamentti. Se on siis laadittava kirjallisesti sekä allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa.

Voit lukea enemmän testamenteista tästä.

Omistusoikeus tai hallinta- ja käyttöoikeus

Keskinäinen testamentti on yleensä joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti taikka näiden yhdistelmä. Keskinäinen testamentti voidaan laatia myös ehdollisena.

Omistusoikeustestamentilla leski saa omistusoikeuden ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen. Tällöin leski voi vapaasti myydä tai lahjoittaa omaisuutta. Leski voi myös testamentata omaisuutta, mikäli ensiksi kuollut puoliso ei antanut toissijaista testamenttimääräystä lesken saamasta omaisuudesta.

Hallintaoikeustestamentilla turvataan eloon jääneen puolison elinikäinen oikeus käyttää ja hallita omaisuutta. Keskinäinen hallintaoikeustestamentti siis siirtää eloonjääneelle puolisolle oikeuden hallita testamentissa määrättyä omaisuutta, mutta ei omistaa sitä. Omistusoikeus omaisuuteen siis siirtyy perilliselle normaalissa järjestyksessä, mutta hallintaoikeus jää testamentissa nimetylle henkilölle.

Omistusoikeustestamenttiin voidaan myös liittää ehto, jonka mukaan leski testamentin saajana voi valita, ottaako hän testamentin vastaan kokonaan tai osittain taikka ottaako hän omaisuuteen omistusoikeuden vai ainoastaan hallintaoikeuden.

Mikäli keskinäinen testamentti laaditaan ilman toissijaista testamenttimääräyksiä, voi ensiksi kuolleen puolison omaisuus siirtyä kokonaan toisen sukuhaaran haltuun. Toissijaisella testamenttimääräyksellä tarkoitetaan sitä, kuka saa ensiksi kuolleen puolison omaisuuden lesken kuoltua.

Mitä hyötyä on keskinäisellä testamentilla?

Keskinäisellä testamentilla voidaan vaikuttaa jäämistön moneen eri asiaan ja sillä saavutetaan myös merkittäviä verohyötyjä.

Keskinäisellä testamentilla voidaan varmistaa eloonjäävän puolison mahdollisuus viettää elämänsä turvallisesti ja mukavasti loppuun asti.

Hallintaoikeustestamentilla on huomattavat verohyödyt. Saamastaan hallintaoikeudesta eloon jäänyt puoliso ei joudu maksamaan lainkaan perintöveroa ja toisaalta hallintaoikeuden arvo vähennetään perillisten saaman perinnön arvosta. Siten myös perillisten perintöveron laskee.

Verotuksessa perinnönjättäjän puoliso saa tehdä 90 000 euron puolisovähennyksen (1.1.2017 alkaen). Toisin sanoen puolison saamasta perinnöstä 90 000 euroa on aina perintöverosta vapaata. Kokonaisuutena lesken verovelvollisuus alkaa vasta 110 000 euron kohdalla, sillä 20 000 euroon asti perintö on verovapaata ja 90 000 euroa tämän jälkeen voidaan vähentää puolisovähennyksenä.

Keskinäisellä testamentilla voidaan turvata omaisuuden säilyminen jälkipolvien käyttöön. Sillä voidaan myös vaikuttaa perinnönjaon ajankohtaan esimerkiksi erilaisilla lakiosavaatimusmääräyksillä.

Keskinäisen testamentin suhde rintaperillisen lakiosaan

Rintaperillisen oikeus lakiosaan on niin vahva, että sitä ei voida murtaa edes keskinäisellä testamentilla. Rintaperillisen vaatiessa lakiosaansa, hänen on saatava se rasitteista vapaana. Tämä rasitteettomuus koskee myös testamentilla perustettua hallintaoikeutta. Tämän johdosta testamentissa on yleensä syytä mainita, että eloon jääneellä puolisolla on oikeus suorittaa vaadittu lakiosa rahana.

Rintaperillisen lakiosa on puolet siitä, mitä hän muuten saisi (ilman testamenttia). Voit lukea lisää lakiosasta tästä.

Avopuolisoiden välinen keskinäinen testamentti

Myös avopuolisot voivat laatia keskinäisen testamentin. Keskinäisellä testamentilla voidaankin turvata avopuolison asema toisen puolison kuoltua. Ilman testamenttia avopuoliso ei nimittäin peri lapsetonta avopuolisoaan. Siinä missä aviopuolisolla on ilman myös testamenttimääräystä oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin, avopuolisolla tällaista oikeutta ei ilman testamentin määräystä ole. 

Tarvitsetko keskinäistä testamenttia?

Voit tilata useimpiin tilanteisiin sopivan keskinäisen testamentin hintaan 91 euroa (sis. alv.). Varatuomari laatii yksilöllisen ilmoittamienne tietojen perusteella laaditun asiakirjan muutamassa päivässä ja se toimitetaan ilmoitettuun sähköpostiin sen valmistuttua. Lue lisää ja tilaa tästä.

Mikäli tarvitset laajempaa apua keskinäisen testamentin laatimiseen, ota yhteyttä. Olemme kokeneita jäämistöoikeuden ja perintösuunnittelun asiantuntijoita.

Mika Heinonen
Varatuomari