Hinnasto 1.1.2019

Alkuneuvonta ja -neuvottelu
Enintään 15 minuutin alkuneuvottelu on maksuton. Tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse.

Yleisperiaatteet
Palkkio määräytyy kunkin toimeksiannon vaatiman työn määrän, työajan ja laadun mukaan. Lisäksi huomioidaan tehtävän vaikeusaste, kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys sekä erityisen oikeudenalan erityisosaaminen. Palkkio voi olla tavanomaista suurempi, jos tehtävä suoritetaan normaalin työajan ulkopuolella, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä.

Yleisin veloitusperuste on ajankäyttöön perustuva aikaveloitus. Aikaveloitus laskutetaan per alkava 15 minuuttia.

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä tai yrityksen oikeusturvavakuutus kattaa usein oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta omavastuuosuutta. Yksityishenkilöllä voi olla oikeus myös kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeusapuun.

Voitte myös tarvittaessa neuvotella kanssamme palkkion maksamisesta osissa kuukausittain.

Yritysasiakkaat
hinnat alv 0

1) Yleinen aikaveloitus 175,00 € / h
2) Oikeudenkäynnit ja oikeudenkäyntiasiakirjat 200,00 € / h
3) Erityistä oikeudellista osaamista vaativat tehtävät hinnoitellaan erikseen.

Kuluttaja-asiakkaat
hinnat sis. alv. 24 %

1) Yleinen aikaveloitus 150,00 € / h
2) Oikeudenkäynnit ja oikeudenkäyntiasiakirjat 200,00 € / h

Sähköisesti tilattavat asiakirjat / verkkotuotteet Tilaa tästä
hinnat sis. alv 24 %

Edunvalvontavaltakirja verkossa: 35,00 euroa
Testamentti: 87,00 euroa
Keskinäinen testamentti: 91,00 euroa
Testamentin tiedoksiantoasiakirja: 23 euroa
Avioehto, kokonaan poissulkeva: 35 euroa
Avioehto, yksipuolinen: 35 euroa
Avioehto, osittainen: 65 euroa.
Sähköisesti tilattavan asiakirjan todistaminen + 45,00 euroa lisättynä mahdollisilla matkustuskustannuksilla.

Kulut
Lisäksi veloitetaan asianhoidosta kulloinkin aiheutuneet suoranaiset kulut ja maksut.

Matkustuskustannukset
Alkava kilometri 0,62 € sis. alv 24 % + matka-aika: 50 % yleisestä aikaveloituksesta, kun yhdensuuntainen matkustusaika on yli 20 minuuttia.

Peruuttamaton tapaaminen
Tapaaminen tule perua viimeistään sovittua ajankohtaa edeltävänä arkipäivänä. Peruuttamatta jääneestä tapaamisesta veloitus hinnaston mukaisen aikaveloituksen mukaan (kuluttajat 150 euroa sis.alv. / yritykset ym 170 euroa + alv).


Esimerkkihintoja
Toimeksiannon hoitamiselle voidaan asioissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa, sopia enimmäishinta tai kiinteä hinta. Esimerkkejä:

Luonnolliset henkilöt (sis. alv)
Testamentit, alkaen 150,00 €
Avioehtosopimukset, alkaen 95,00 €
Edunvalvontavaltakirjat, alkaen 95,00 €
Perukirjat, alkaen 199,00 €

Yhteisöt ja yhtiöt (alv. 0%)
Osakeyhtiön perustaminen, alkaen 650,00 €
Osakassopimukset, alkaen 900,00 €

Voitte aina tiedustella hinta-arviota asianne hoitamisesta. Tämä ei velvoita teitä vielä mihinkään.